Публічна Оферта про використання сервісу «GOS Pay»

У цій Оферті містяться умови укладення Договору про надання послуг здійснення розрахунків з використанням Сервісу «GOSPay» (далі по тексту - «Договір про надання послуг» та / або «Договір»).

Вчинення зазначених у цій Оферті дій є підтвердженням Вашої згоди укласти Договір про надання послуг на умовах, в порядку та обсязі, викладених у цій Оферті.

Викладений далі текст Пропоновані можливості адресований фізичним особам і є офіційним публічною пропозицією ТОВ «ГОС СИСТЕМЗ» укласти Договір про надання послуг у відповідності зі ст.633 Цивільного кодексу України.

Договір про надання послуг вважається укладеним і набуває чинності з моменту вчинення фізичною особою дій, передбачених у цій Оферті на умовах приєднання.

Абонентський номер - телефонний номер, призначений Користувачеві оператором стільникового зв'язку в момент підключення Користувача до мережі оператора стільникового зв'язку, однозначно визначає (ідентифікує) особа.
Аутентифікаційні дані - унікальні ім'я користувача (номер відділу), пароль (заданий Клієнтом при реєстрації), використовувані для доступу до Сервісу з мережі Інтернет та / або Мобільного пристрою.
Авторизація - процес аналізу Системою введених Користувачем аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність у Користувача права на отримання доступу до послуг Сервісу.
Інформаційний сервіс - сервіс, що надається Системою, спрямований на надання Користувачеві послуг з отримання інформаційно-довідкових матеріалів, отриманих небудь створених Користувачем рахунках, здійснених Користувачем платежів і т.п. Інформаційний сервіс надається Системою Користувачеві безоплатно.
Використання cервісу - вчинення Користувачем будь-яких дій, спрямованих на управління своїми Платіжними засобами та оплати товару. Використання Сервісу Користувачем, за винятком Інформаційного сервісу, допускається тільки за умови попередньої реєстрації платіжних засобів в Системі.
Мобільний пристрій - мобільний телефон, смартфон, планшетний комп'ютер або інший пристрій, вказане на Сайті Сервісу як підтримуване.
Користувач - фізична особа, зареєстрована в Системі, що володіє повною дієздатністю відповідно до чинного законодавства України, яка досягла 18ти років і вчинила добровільні і усвідомлені дії, спрямовані на укладення Договору про надання послуг за допомогою прийняття умов цієї Оферти.
Платіжний засіб - платіжні реквізити, видані Користувачеві при укладенні договору на обслуговування Користувача фінансовою установою: банківський рахунок, банківських платіжних та / або кредитна карта, електронний чек, рахунок віртуальної валюти, що належить Користувачеві на підставі укладених договорів.
Підтвердження платіжного засобу - процедура підтвердження належності Платіжного засобу Користувачеві із залученням фінансової установи, яка обслуговує Користувача.
Платіж - операція з перерахування Користувачем грошових коштів, що знаходяться на Платіжних засобах Користувача, з метою погашення фінансових зобов'язань Користувача перед Постачальниками, за придбані Товари. Фінансові операції з платіжними засобами Користувача щодо заморожування, розблокуванню, зняттю, перекладу, зарахування коштів здійснюються фінансовими установами, що володіють реєстрацією та ліцензіями відповідно до чинного законодавства України (банків і фінансових компаній - партнерами Системи) і без участі реквізитів Системи.
Постачальник - юридична особа та / або індивідуальний підприємець, яка здійснює діяльність з продажу товарів безпосередньо кінцевим споживачам для особистого, сімейного або домашнього використання.
Сервіс - електронний регістр обліку виникнення, зміни або припинення взаємних прав і зобов'язань Сторін за Договором, що укладається на умовах цієї Оферти. Опис Сервісу розміщено на Сайті. Сервіс дозволяє здійснювати реєстрацію і створення облікового запису Користувача, управління обліковим записом шляхом складання та безпечної передачі по мережі Інтернет документів (команд), що підписуються аналогом власноручного підпису, - реквізитами ЕЦП: Закритим ключем Користувача. Організація роботи Сервісу і надання послуг з обліку взаємних прав і зобов'язань Сторін проводиться Системою.
Сервіс «GOSPay» - клієнтська частина програмного забезпечення Сервісу, призначена для використання Користувачем Сервісу на мобільному пристрої користувача.
Система - товариство з обмеженою відповідальністю «ГОС СИСТЕМЗ» (далі ТОВ «ГОС СИСТЕМЗ», агент банку згідно з діючими договорами на підставі ст. 295 Господарського Кодексу України), а також зазначені на Сайті сервісні компанії і фінансові інститути (банки, фінансові компанії і так далі), які здійснюють розрахункове, технологічне та інформаційне супроводження Сервісу на підставі чинних договорів.
Сторони - Система і Користувач.
Товар - товари, роботи та / або послуги, що реалізуються Постачальниками кінцевим споживачам для особистого, сімейного або домашнього використання.
Електронний цифровий підпис (ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманий в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору даних або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність, а так само однозначно ідентифікувати підписувача. ЕЦП накладається за допомогою Закритого ключа та перевіряється за допомогою Відкритого ключа (згідно закону України «Про електронний цифровий підпис») ЕЦП є аналогом власноручного підпису Користувача і визнається Сторонами як однозначного і безперечного підтвердження зроблених угод, розпоряджень, вимог і повідомлень.
Закритий ключ - реквізит криптографічного алгоритму формування ЕЦП, доступний тільки підписувачу документ Користувачеві.
Відкритий ключ - реквізит криптографічного алгоритму перевірки ЕЦП, доступний суб'єктам відносин у сфері використання ЕЦП.
WEB-сайт Сервісу (далі по тексту - «Сайт Сервісу») - WEB-сайт, розміщений в мережі Internet за електронною адресою: https://www.gospay.net.

2.1. Предметом Договору, що укладається Користувачем шляхом приєднання до цієї Оферті через вчинення добровільних і усвідомлених дій, є надання Системою Користувачеві послуг з використанням сервісу з метою придбання Користувачем Товарів, пропонованих Постачальниками, представленими в Сервісі.

2.2. З метою належного надання Системою послуги за Договором, фізична особа зобов'язується до початку виконання Системою своїх зобов'язань за п. 2.1. цієї Оферти здійснити реєстрацію в Системі в порядку, передбаченому розділом III цієї Оферти.

2.3. Послуги Системи з надання Сервісу, за винятком Інформаційного сервісу, є оплатним. Користувач погоджується оплачувати послуги Системи в розмірі та порядку, встановлених у розділі IV цієї Оферти.

3.1. Для отримання прав доступу в цілях Використання Сервісу, фізична особа зобов'язується до початку використання сервісу здійснити реєстрацію Користувача в Сервісі. Реєстрація Користувача в Сервісі здійснюється в наступному порядку:
3.1.1. Фізична особа встановлює Сервіс «GOSPay» на своє Мобільний пристрій з Сайту Сервісу, Andriod Market, AppStore, або інших авторизованих Системою джерел. Список авторизованих джерел опублікований на Сайті cервис.
3.1.2. Фізична особа вводить в форму Абонентський номер в міжнародному форматі, пароль для доступу в Сервіс та підтвердження пароля.
а) Зазначений фізичною особою при реєстрації Абонентський номер буде використовуватися в якості імені Користувача (login) при використанні сервісу. Фізична особа погоджується отримати на свій номер відділу реєстраційний СМС;
б) Фізична особа зобов'язана підтвердити згоду з умовами даного Договору перед реєстрацією;
в) Після отримання на вказану при реєстрації Абонентський номер СМС-повідомлення, що містить підтверджує реєстрацію код, фізична особа вводить даний код в соответсвующее поле форми реєстрації;
3.1.3. Реєстрація буде вважатися завершеною після коректного введення фізичною особою підтверджує коду і аутентифікаційних даних в Сервіс «GOSPay». Після завершення реєстрації фізична особа пріобрітатет статус Користувача.
3.1.4. В результаті реєстрації Користувачеві присвоюється обліковий запис в Системі, Сервісом «GOSPay» генеруються реквізити ЕЦП: Відкритий ключ і Закритий ключ Користувача. Реквізит ЕЦП: Закритий ключ Користувача, зберігається в Системі «GOSPay» на мобільному пристрої користувача в зашифрованому вигляді. Реквізит ЕЦП: Відкритий ключ, - передається Системі.

3.2. Для отримання Сервісу Користувач зобов'язаний зареєструвати в Системі як мінімум одне Платіжний засіб. Реєстрація Платіжного засобу здійснюється в наступному порядку:
а) Користувач запускає на мобільному пристрої Сервіс «GOSPay» і вводить Аутентифікаційні дані;
б) У Сервісі «GOSPay» Користувач додає Платіжний засіб шляхом заповнення реквізитів, виданих Користувачеві фінансовою установою. Для банківських та / або кредитних карт Visa / MasterCard, це:
I) Номер картки;
II) Термін дії картки;
III) Код cvv2, - тризначний код, вказаний на зворотній стороні картки;
3.2.1. Платіжний засіб вважається зареєстрованим після заповнення всіх полів реквізитів у формі додавання Платіжного засобу.
3.2.2. Система, на свій розсуд, може вимагати від Користувача виконання процедури Підтвердження платіжного засобу. Для цього:
а) Сервіс «GOSPay» запитує, а Користувач погоджується і ініціює процедуру Підтвердження платіжного засобу.
б) Система здійснює банківську операцію щодо заморожування суми 1 грн на рахунку Користувача, а так само генерує код Підтвердження платіжного засобу і зберігає код у призначенні платежу ;
в) Користувач, шляхом звернення до відділення фінансової установи, або з допомогою системи інтернет-банкінгу, або іншим встановленим фінансовою установою чином отримує виписку за операціями Платіжного засобу і отримує код підтвердження Платіжного засобу в призначенні платежу;
г) Користувач вводить код у відповідне поле форми Підтвердження платіжного засобу в Сервісі «GOSPay».

3.3. Платіжний засіб вважається підтвердженим після введення вірного коду підтвердження Засоби платежу у формі Сервісу «GOSPay».

3.4. Користувач зобов'язаний завершити ініційовану ним процедуру Підтвердження платіжного засобу на протязі 3 (трьох) банківських днів з моменту її ініціації. У разі перевищення триденного строку, вимога Користувача по ініціації процедури Підтвердження платіжного засобу анулюється.

3.5. Сума банківської операції 1 грн розморожується на рахунку Користувача після 5 (п'яти) банківських днів з моменту ініціації Користувачем процедури Підтвердження платіжного засобу і не залежно від її результату.

3.6. З моменту вчинення Користувачем всіх перерахованих вище дій по реєстрації в сервісі, реєстрації Платіжного засобу та при необхідності, - успішного заврешенія процедури Підтвердження платіжного засобу, Користувач має право здійснювати Використання Сервісу в повному обсязі, порядку і на умовах, що містяться на Сайті Сервісу.

3.7. Користувач з власних причин і обставин вправі відмовитися від проведення процедури Підтвердження платіжного засобу. У цьому випадку Користувач усвідомлено погоджується з тим фактом, що Система має право ввести обмеження на розмір суми Платежу або відмовити Користувачеві в проведенні певного виду Платежів в сьогоденні і майбутньому.

4.1. Послуги Системи з надання Сервісу, за винятком Інформаційного сервісу, є оплатним. Користувач погоджується оплачувати послуги Системи в розмірі та порядку, встановлених цим розділом. Надання Системою Інформаційного сервісу Користувачеві здійснюється безоплатно.

4.2. Кожен випадок Платежу супроводжується підписанням Користувачем документа, що є розпорядженням Користувача про здійснення Платежу. В якості технології підписи Платежу використовується ЕЦП. Таким дією Сторони визнають правомірність Платежу.

4.3. Вартість послуг Системи з надання Користувачеві Сервісу встановлюється як комісія від суми кожного платежу, виробленого Користувачем, на користь Постачальника.
4.3.1. Комісія розраховується в момент вчинення Користувачем Платежу. Вартість послуг з надання Сервісу додається до вартості Товару. При цьому, Користувач повідомляється про загальну суму платежів з урахуванням комісії, а так само про суму, що зараховується на користь Постачальника за придбаний Користувачем Товар у Постачальника.
4.3.2. Вартість послуг і сума зарахування на користь Постачальника за придбаний Користувачем Товар для кожного Платежу надається на затвердження Користувачеві і в разі схвалення, Платіж підписується реквізитами ЕЦП: Закритим ключем Користувача, після чого обробляється Системою.
4.3.3. Користувач з власних причин і обставин вправі відмовитися від проведення Платежу і не зобов'язаний підписувати Платіж з використанням реквізитів ЕЦП: Закритого ключа Користувача. У цьому випадку Користувач усвідомлено відмовляється від проведення такого Платежу.

4.4. Користувач визнає, що його зобов'язання перед Постачальником з оплати Товару вважаються виконаними в момент підтвердження Системою факту успішного проведення платежів на користь такого Постачальника.

4.5. Система гарантує, що має повноваження діяти від імені або за дорученням Постачальників, представлених у Сервісі. В тому числі, Система вправі здійснювати дії з прийому Платежів, перерахуванню прийнятих Платежів Постачальникам і передачі інформації про вжиті платежів постачальникам.

4.6. Використання реквізитів ЕЦП Користувача забезпечує перевірку автентичності електронного документа і посвідчення особи особи, що його підписала. Використання ЕЦП в електронних повідомленнях, переданих при використанні Користувачем Сервісу, породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів відповідно до вимог законодавства України, а всі документи, пов'язані з виконанням умов Пропоновані можливості і засвідчені реквізитами ЕЦП: Закритим ключем Користувача, визнаються документами в письмовій формі .

4.7. Після перевірки ЕЦП Система оповіщає Користувача про прийняття до виконання, або про відмову від виконання відповідного Платежу, залежно від результатів перевірки.

4.8.Система не регулює і не контролює правомірність операції Користувача з Постачальником, її умови, а одно факт і наслідки укладення, виконання та розірвання угоди, в тому числі в частині повернення оплати за такою угодою. Також Система не розглядає претензії Користувача, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Постачальниками своїх зобов'язань за угодою.

5.1. Користувач має право Використовувати Сервіс в повному обсязі, здійснюючи Платежі за допомогою виконання відповідних операцій в Сервісі в послідовності, визначеній Сервісом. Детальний опис всіх послуг Системи постійно міститься на Сайті Сервісу.

5.2. Користувач має право на беззастережне відшкодування Системою засобів по Платежу, якщо проведений Системою Платіж з використанням Платіжного засобу Користувача не був підписаний з використанням реквізитів ЕЦП: Закритого ключа Користувача.

5.3. Використання Сервісу обмежена зобов'язанням Користувача не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які елементи Сервісу «GosPay», а також не передавати третім особам доступ до Сервісу для використання сервісу «GOSPay» такими третіми особами в зазначених цим пунктом цілях.

5.4. Право використання Сервісу після реєстрації Користувача є винятковим і непередаваним. У разі передачі Користувачем своїх аутентифікаційних даних та / або реквізитів ЕЦП: Закритого ключа Користувача, третій особі, Користувач в повному обсязі несе відповідальність за дії, вчинені такими третіми особами з використанням сервісу, а також за можливі збитки, спричинені такими третіми особами Сторонам.

5.5. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання сервісу, з настанням наслідків, передбачених п. 8.8. цієї Оферти.

5.6. У разі втрати аутентифікаційних даних та / або реквізитів ЕЦП: Закритого ключа Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Систему будь-яким способом, зазначеним на Сайті сервісу в розділі «Контакти». У цьому випадку Аутентифікаційні дані і обліковий запис Користувача будуть заблоковані. У разі несвоєчасного повідомлення Користувачем Системи про втрату аутентифікаційних даних та / або реквізитів ЕЦП: Закритого ключа Користувача, Система не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Сторонам до моменту надходження в Систему належного повідомлення.

5.7. Користувач має право в будь-який час в рамках наданого Системою Інформаційного сервісу отримувати через інтерфейс Сервісу «GOSPay» інформацію про платежі, здійснених Клієнтом з використанням сервісу за період протягом 1 (одного) календарного року, що передує даті надання інформації. У разі необхідності отримання інформації про платежі (ах), здійснених Користувачем з використанням сервісу за межами визначеного цим пунктом періоду, Користувач зобов'язаний направити Системі письмовий запит із зазначенням часового періоду Використання Сервісу. Інформація надається Користувачеві Системою протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження відповідного запиту Користувача.

5.8. Користувач повідомлений і підтверджує свою згоду з тим, що всі операції в Сервісі проводяться тільки за умови введення Користувачем коректних аутентифікаційних даних Користувача, а Платежі - із застосуванням реквізитів ЕЦП: Закритого ключа Користувача.

5.9. Висновком Договору на умовах цієї Оферти, Користувач дає згоду на обробку Системою його персональних даних, а саме на вчинення, в тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання. Користувач також дає свою згоду на передачу, з метою надання Сервісу, Системою його персональних даних третім особам при наявності належно укладеного між Системою і такими третіми особами договору.

5.10. Висновком Договору на умовах цієї Оферти, Користувач підтверджує наявність у нього чинного договору, оформленого з відповідними фінансовими установами, сервісними компаніями та іншими організаціями, що надають свої послуги на території України і підтверджує приналежність грошових коштів Користувачу і правомірність їх використання при проведенні Платежів.

6.1. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів з безпеки і захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється в Сервісі або які доступні Сторонам з використанням сервісу.

6.2. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб своїх аутентифікаційних даних і реквізитів ЕЦП: Закритого ключа Користувача. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам свої Аутентифікаційні дані та реквізити ЕЦП: Закритий ключ Користувача.

6.3. Система зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, що стала відомою Системі у зв'язку з Використанням Сервісу Користувачем, за винятком випадків, коли:
така інформація є загальнодоступною;
інформація розкрита на вимогу або з дозволу Користувача;
інформація підлягає наданню контрагентам Системи в обсязі, необхідному для надання Сервісу Користувачеві;
інформація вимагає розкриття на підставах, передбачених законами України.

6.4. Сторони приймають на себе зобов'язання: чи не здійснювати через Сервіс незаконні фінансові операції, незаконну торгівлю, операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і будь-які інші операції в порушення законодавства України;

6.5. Система залишає за собою право відмовити Користувачеві в скоєнні платежів з використанням Сервісу у разі виникнення обгрунтованих сумнівів у законності дій Користувача. Система залишає за собою право вимагати виконання Користувачем процедури Підтвердження платіжного засобу.

6.6. Користувач не має права використовувати Сервіс для здійснення операцій, спрямованих на систематичне отримання прибутку або приховування доходу. Користувачеві відомо про кримінальну та адміністративну відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації або з порушенням правил реєстрації, з порушенням ліцензійних вимог і умов.

6.7. Система зобов'язується здійснювати постійний контроль за збереженням конфіденційності персональної інформації Користувача. Система зобов'язується не використовувати і не розкривати як усередині Системи, так і за її межами ідентифікує Користувача інформацію.

6.8. У разі порушення Користувачем зобов'язань, передбачених розділами V та VI цієї Оферти, Система вправі заблокувати доступ Користувача до Використанню Сервісу на термін усунення Користувачем допущеного порушення.

7.1.Усі спори, які можуть виникнути між Сторонами в ході виконання ними своїх зобов'язань за Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі виникнення спірної ситуації, Сторона-ініціатор зобов'язана передати претензію іншій Стороні і надати факти в письмовому вигляді.

7.3. У випадку, якщо Сторони не змогли врегулювати суперечку шляхом переговорів, спір підлягає остаточному вирішенню у судовому порядку відповідно до законів України. При цьому, жодна із Сторін в ході судового розгляду не повинна бути обмежена поданням доказів або аргументів, які висувалися раніше при переговорах.

8.1.Система має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом публікації на Сайті Сервісу тексту цієї Оферти, що містить такі зміни. Зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при публікації тексту Пропоновані можливості. Внесені зміни вважаються прийнятими Користувачем при першому після внесення таких змін використання сервісу Користувачем.

8.2. Система має право розірвати Договір у разі порушення Користувачем його умов або з інших підстав, передбачених чинним законами України.

8.3. Користувач гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і Користувач приймає умови без застережень і в повному обсязі.

8.4. Користувач гарантує, що не використовуватиме Систему в інших цілях, ніж зазначені в Оферті і на Сайті Сервісу.

8.5. Для всіх дій Користувача, що здійснюються при використанні Сервісу і Сайту Системи, час їх вчинення встановлюється за київським часом.

8.6. Бездіяльність Системи в разі порушення Користувачем умов Пропоновані можливості не позбавляє Систему права здійснювати захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Системи від своїх прав у разі вчинення Користувачем подібних або схожих порушень у майбутньому.

8.7. Договір вважається укладеним на умовах цієї Оферти з моменту вчинення Користувачем реєстрації в сервісі і згоди Користувача з умовами даного Договору.

8.8. Договір, укладений Користувачем шляхом приєднання до цієї Оферті через вчинення конклюдентних дій, передбачених цією Офертой, може бути розірваний Користувачем шляхом направлення Системі письмового повідомлення. Договір вважається розірваним після закінчення 10 (Десяти) календарних днів після отримання Системою зазначеного повідомлення.